Uus Euroopa Fond
Fondi tutvustus

Danske Invest Uus Euroopa Fond investeerib nende Euroopa arenevate riikide, mis on liitunud või kavatsevad tulevikus liituda Euroopa Liiduga ning teiste nimetatud konvergentsi piirkonna mõjuulatuses asuvate riikide emitentide aktsiatesse. Lisaks aktsiatele võib Fondi vara investeerida kuni 20% ulatuses krediidiasutuste hoiustesse, rahaturuinstrumentidesse ja muudesse võlakohustustesse, mille lunastamis- või lõpptähtajani on jäänud kuni 13 kuud ja Eesti või välisriigi õigusaktide kohaselt rahaturufondidena käsitatavate fondide osakutesse või aktsiatesse.

Fondi vara investeeritakse piiratud arvu Fondivalitseja poolt valitud emitentidesse. Fond võib korraga investeerida maksimaalselt 25 emitendi väärtpaberisse. Sellest tulenevalt on Fondi hajutatus tavalisest madalam ning risk keskmisest kõrgem. Kuna fondi varad investeeritakse suures osas aktsiaturgudele, võib fondi osaku väärtus vahelduda lühikese ajaperioodi jooksul suuresti. Tavalistest fondidest kõrgema riskitaseme tõttu soovitatakse fondi osana hajutatud investeerimisportfellist.

Fond on mõeldud kogenud investeerijatele, kes otsivad kõrgema tootlusega investeerimisvõimalust ja kes tahavad investeerida Kesk-Euroopa ja Balti riikide arenevatele turgudele.

Veel
Fondi tutvustus
Varade jaotus
Ajaloolised tootlused
Viimaste aastate tootlused
Riskiprofiil
Põhiline info
Lisainfo salvestamiseks
Investorile esitatav põhiteave
Faktileht (ingl.k.)...
Prospekt

Kõik dokumendid on PDF-failiformaadis, mille lugemiseks on http://www.adobe.com
Tänased tulemused
NAV-i kuupäev22.04.2014
NAV1.639 EUR
Muutus EUR 0.4 %
Tootlus aasta algusest EUR-0.0 %