Introduktion til Danske Invests politik for bæredygtige investeringer

Alle investeringsmuligheder i Danske Invest, er omfattet af Danske Invests politik for bæredygtige investeringer. Dermed er du sikret, at dine investeringer altid bygger på disse fire vigtige bæredygtige grundprincipper.

 
Vi arbejder systematisk med bæredygtigheden i fondene

Når vores porteføljerådgivere analyserer og udvælger investeringerne til vores fonde, forventer vi, at de inddrager de bæredygtige aspekter i investeringsprocessen på linje med de finansielle faktorer.
 

Vi påvirker og arbejder aktivt med investeringerne

Vi mener, at den konstruktive dialog mellem vores porteføljerådgivere og selskaberne m.fl., vi investerer i, er en effektiv vej til at flytte vores investeringer i en mere bæredygtig retning, ligesom det giver os en bedre forståelse af risiciene og mulighederne i investeringen. 

 
Vi fravælger investeringer, der strider mod vores bæredygtighedspolitik

Vi har besluttet at afstå fra at investere i virksomheder, der baserer omsætningen på tjæresand og termisk kul, i tobak og i kontroversielle våben efter fastlagte kriterier.
 

Vi har fuld åbenhed om arbejdet med vores bæredygtige investeringer

Vores forpligtelse til at arbejde bæredygtigt med investeringerne kan til tider skabe dilemmaer og interessekonflikter. Derfor sigter vi altid mod at være åbne om disse dilemmaer og gå i dialog med vores investorer og andre interessenter for at finde de bedst mulige løsninger. Som investor kan du få altid information om bæredygtighed i dine investeringer ved at læse fondenes bæredygtighedsdokumenter, der viser den enkelte fonds bæredygtighedskarakteristika.

Stiller krav til eksterne forvaltere

En del af vores fonde bliver forvaltet af eksterne porteføljerådgivere som f.eks. Aberdeen eller Fidelity. Vi bruger eksterne forvaltere, som er specialister inden for en specifik region eller investeringsstrategi. De eksterne kapitalforvaltere følger Danske Invests investeringsrestriktioner og vi forventer, at de integrerer ESG sammen med finansielle aspekter i investeringsprocessen. Derudover forventer vi, at de går i dialog med de selskaber m.fl., som de investerer i for at påvirke dem i en positiv retning og understøtte deres vækst og udvikling.