Introduktion til de fire grundprincipper i Danske Invests politik for bæredygtige investeringer

Alle investeringsmuligheder i Danske Invest, er omfattet af Danske Invests politik for bæredygtige investeringer. Dermed er du sikret, at dine investeringer bygger på en række vigtige bæredygtige grundprincipper.

 
Vi arbejder systematisk med bæredygtigheden i fondene

Når vores investeringsspecialister analyserer og udvælger investeringerne til vores fonde, forventer vi, at de inddrager de bæredygtige aspekter i investeringsprocessen på linje med de finansielle faktorer. Vi vurderer selskabernes arbejde med bæredygtighed og identificerer risici og muligheder i relation til bæredygtigheden. Når vores investeringsspecialister systematisk inddrager bæredygtigheden i investeringsprocessen, opnår vi et mere retvisende billede af investeringspotentialet i selskaberne, hvilket efter vores mening, vil føre til mere oplyste og bedre investeringsbeslutninger i sidste ende.
 

Vi påvirker og arbejder aktivt med investeringerne

I Danske Invest ønsker vi at påvirke vores investeringer i en positiv og bæredygtig retning. Vi mener, at den konstruktive dialog mellem vores investeringsspecialister og selskaberne er en effektiv vej til at flytte vores investeringer i en mere bæredygtig retning, ligesom det giver os en bedre forståelse af selskabernes risici og muligheder. På aktieselskabernes generalforsamlinger har vi mulighed for at give udtryk for vores mening og stemme om spørgsmål, der er af afgørende betydning for selskabets forretningsførelse. Afstemning skal altid være til gavn for investorerne i investeringsfondene for at undgå interessekonflikter. Når det er relevant, samarbejder vi med ligesindede investorer og andre relevante parter for at udøve aktivt ejerskab.

 
Vi fravælger investeringer, der strider mod vores bæredygtighedspolitik

I Danske Invest er der en række investeringer, som er fravalgt i alle vores fonde ud fra en række specifikke kriterier. Vi har besluttet at afstå fra at investere i virksomheder, der er involveret i tjæresand og termisk kul, i tobak og i kontroversielle våben efter fastlagte kriterier og i henhold til Danske Bank-koncernens bæredygtighedspolitik. Derudover kan vores porteføljerådgivere fra tid til anden beslutte at afstå fra at investere i et selskab, en sektor eller et land baseret på overbevisning eller konklusion i en analyse. Vi bruger screening som et effektivt værktøj til at analysere bæredygtigheden i investeringsuniverset.
 

Vi har fuld åbenhed om arbejdet med vores bæredygtige investeringer

Vores forpligtelse til at arbejde bæredygtigt med investeringerne kan til tider skabe dilemmaer og interessekonflikter. Derfor sigter vi altid mod at være åbne om disse dilemmaer og gå i dialog med vores investorer og interessenter for at navigere og finde de bedst mulige løsninger. Vi kommunikerer til vores investorer og interessenter via kanaler som publikationer på hjemmesiden, årsrapporten og investormøder.

Stiller krav til eksterne forvaltere

En del af vores fonde bliver forvaltet af eksterne kapitalforvaltere som f.eks. Aberdeen eller Fidelity. Vi bruger eksterne forvaltere, som er specialister inden for en specifik region eller investeringsstrategi. De eksterne kapitalforvaltere følger Danske Invests investeringsrestriktioner [Link], og vi forventer, at de integrerer ESG sammen med finansielle aspekter i investeringsprocessen. Derudover forventer vi, at de går i dialog med de selskaber, som de investerer i for at påvirke dem i en positiv retning og understøtte deres vækst og udvikling. Vores ESG-team monitorerer og evaluerer løbende de eksterne kapitalforvaltere og er i dialog med dem om yderligere tiltag i relation til ESG-integration og aktivt ejerskab. Vi styrker løbende vores processer og kriterier for at udvælge eksterne kapitalforvaltere for at kunne skabe det bedst mulige afkast til vores kunder.