Danske Invest Allocation

June Moderate Screened Class J-sek h

ISINLU1806380249
Legal hemvistLuxembourg
ValutaSEK
NAV-kurs 01.12.2021115.83
Förvaltat kapital (milj.) 30.11.2021SEK 1,608
Förvaltat kapital, klass (milj.) 01.12.2021SEK 4
Hemsidahttps://wm.danskebank.se
https://www.danskeinvest.com
Information om kundklagomål
Basfakta för investerare

en

sv
Informationsbroschyr
Produktblad
Årsrapport
Halvårsrapport
Fondbestämmelser
ESG
Investeringsrestriktioner