Danske Invest Allocation

June Moderate Screened Class J-sek h

ISINLU1806380249
Legal hemvistLuxembourg
ValutaSEK
NAV-kurs 24.06.2022103.33
Förvaltat kapital (milj.) 24.06.2022SEK 1,492
Förvaltat kapital, klass (milj.) 24.06.2022SEK 4
Hemsidahttps://wm.danskebank.se
https://www.danskeinvest.com
Basfakta för investerare

en

sv
Informationsbroschyr
Produktblad
Årsrapport
Halvårsrapport
Fondbestämmelser
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter