Danske Invest Allocation

June Moderate Screened Class A-sek h

ISINLU1806380249
Legal hemvistLuxembourg
ValutaSEK
NAV-kurs 01.03.2024110.37
Förvaltat kapital (milj.) 01.03.2024EUR 126
Förvaltat kapital, klass (milj.) 01.03.2024SEK 5
Hemsidahttps://www.danskeinvest.com

https://www.danskeinvest.se
https://www.danskeinvest.luhttps://wm.danskebank.se


ResultatscenarierView
Faktablad (PRIIPs)

en

sv
Informationsbroschyr
Produktblad
Årsrapport
Halvårsrapport
Fondbestämmelser
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
PAI Report