Danske Invest Allocation

June Moderate Screened Class J-sek h

ISINLU1806380249
Legal hemvistLuxembourg
ValutaSEK
NAV-kurs 24.03.2023102.73
Förvaltat kapital (milj.) 23.03.2023SEK 1,403
Förvaltat kapital, klass (milj.) 24.03.2023SEK 4
Hemsida


https://wm.danskebank.se


https://www.danskeinvest.com

Faktablad (PRIIPs)

en

sv
(Basfakta för investerare (UCITS))
Informationsbroschyr
Produktblad
Årsrapport
Halvårsrapport
Fondbestämmelser
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter