Danske Invest Allocation

June Moderate Screened Class J-sek h

ISINLU1806380249
Legal hemvistLuxembourg
ValutaSEK
NAV-kurs 18.06.2021113.39
Förvaltat kapital (milj.) 17.06.2021SEK 1,274
Förvaltat kapital, klass (milj.) 18.06.2021SEK 3
Hemsidahttps://wm.danskebank.se
Basfakta för investerare

en

sv
Informationsbroschyr
Produktblad
Årsrapport
Halvårsrapport
Fondbestämmelser
ESG
Restriction report