Danske Invest Allocation

June Moderate Screened Class J-sek h

ISINLU1806380249
Legal hemvistLuxembourg
ValutaSEK
NAV-kurs 29.09.2023103.50
Förvaltat kapital (milj.) 29.09.2023SEK 1,402
Förvaltat kapital, klass (milj.) 29.09.2023SEK 4
Hemsidahttps://www.danskeinvest.com

https://wm.danskebank.se

ResultatscenarierView
Faktablad (PRIIPs)

en

sv
Informationsbroschyr
Produktblad
Årsrapport
Halvårsrapport
Fondbestämmelser
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter