Danske Invest Allocation

June Moderate Screened Class J-dkk

FondskodeLU1806380595
DomicilLuxembourg
Beviserne udstedt iDKK
Indre værdi pr. 29.09.2023102.76
Formue (mio.) 29.09.2023DKK 904
Formue for andelsklassen (mio.) 29.09.2023DKK 615
Website

https://www.danskeinvest.com
ResultatscenarierView
Dokument med central information (PRIIPs)

en

da
Prospekt
Faktaark
Årsrapport
Halvårsrapport
Vedtægter
Klagevejledning
Investorrettigheder