Danske Invest Allocation

June Moderate Screened Class J-dkk

FondskodeLU1806380595
DomicilLuxembourg
Beviserne udstedt iDKK
Indre værdi pr. 12.08.2022107.57
Formue (mio.) 12.08.2022DKK 1,088
Formue for andelsklassen (mio.) 12.08.2022DKK 763
Websitehttps://www.danskeinvest.com
Central Investorinformation

en

da
Prospekt
Faktaark
Årsrapport
Halvårsrapport
Vedtægter
Klagevejledning
Investorrettigheder