Danske Invest Allocation

June Balanced Screened Class J-dkk

FondskodeLU1806383342
DomicilLuxembourg
Beviserne udstedt iDKK
Indre værdi pr. 29.09.2023111.85
Formue (mio.) 29.09.2023DKK 1,299
Formue for andelsklassen (mio.) 29.09.2023DKK 902
Websitehttps://www.danskeinvest.com


ResultatscenarierView
Dokument med central information (PRIIPs)

en

da
Prospekt
Faktaark
Årsrapport
Halvårsrapport
Vedtægter
Klagevejledning
Investorrettigheder