Danske Invest Allocation

June Progressive Screened Class J-sek h

ISINLU1806386014
Legal hemvistLuxembourg
ValutaSEK
NAV-kurs 24.06.2022115.59
Förvaltat kapital (milj.) 24.06.2022SEK 2,746
Förvaltat kapital, klass (milj.) 24.06.2022SEK 27
Hemsidahttps://wm.danskebank.se
https://www.danskeinvest.com
Basfakta för investerare

en

sv
Informationsbroschyr
Produktblad
Årsrapport
Halvårsrapport
Fondbestämmelser
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)