Danske Invest Allocation

June Progressive Screened Class J-sek h

ISINLU1806386014
Legal hemvistLuxembourg
ValutaSEK
NAV-kurs 24.03.2023116.41
Förvaltat kapital (milj.) 23.03.2023SEK 2,884
Förvaltat kapital, klass (milj.) 24.03.2023SEK 30
Hemsidahttps://www.danskeinvest.com

https://wm.danskebank.se

Faktablad (PRIIPs)

en

sv
(Basfakta för investerare (UCITS))
Informationsbroschyr
Produktblad
Årsrapport
Halvårsrapport
Fondbestämmelser
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)