Danske Invest Allocation

June Progressive Screened Class J-sek h

ISINLU1806386014
Legal hemvistLuxembourg
ValutaSEK
NAV-kurs 29.09.2023121.21
Förvaltat kapital (milj.) 29.09.2023SEK 3,181
Förvaltat kapital, klass (milj.) 29.09.2023SEK 29
Hemsida

https://www.danskeinvest.comhttps://wm.danskebank.se

ResultatscenarierView
Faktablad (PRIIPs)

en

sv
Informationsbroschyr
Produktblad
Årsrapport
Halvårsrapport
Fondbestämmelser
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)