Danske Invest Allocation

June Progressive Screened Class J-sek h

ISINLU1806386014
Legal hemvistLuxembourg
ValutaSEK
NAV-kurs 01.12.2021131.60
Förvaltat kapital (milj.) 30.11.2021SEK 2,808
Förvaltat kapital, klass (milj.) 01.12.2021SEK 27
Hemsidahttps://wm.danskebank.se
https://www.danskeinvest.com
Information om kundklagomål
Basfakta för investerare

en

sv
Informationsbroschyr
Produktblad
Årsrapport
Halvårsrapport
Fondbestämmelser
ESG
Investeringsrestriktioner