Danske Invest Allocation

June Progressive Screened Class J-dkk

FondskodeLU1806386287
DomicilLuxembourg
Beviserne udstedt iDKK
Indre værdi pr. 29.09.2023121.17
Formue (mio.) 29.09.2023DKK 2,051
Formue for andelsklassen (mio.) 29.09.2023DKK 1,109
Website
https://www.danskeinvest.com

ResultatscenarierView
Dokument med central information (PRIIPs)

en

da
Prospekt
Faktaark
Årsrapport
Halvårsrapport
Vedtægter
Klagevejledning
Investorrettigheder
Sustainability-related disclosure (eng.)