Danske Invest Allocation

June Progressive Screened Class J-dkk

FondskodeLU1806386287
DomicilLuxembourg
Beviserne udstedt iDKK
Indre værdi pr. 12.08.2022124.07
Formue (mio.) 12.08.2022DKK 2,057
Formue for andelsklassen (mio.) 12.08.2022DKK 1,181
Websitehttps://www.danskeinvest.com
Central Investorinformation

en

da
Prospekt
Faktaark
Årsrapport
Halvårsrapport
Vedtægter
Klagevejledning
Investorrettigheder
Sustainability-related disclosure (eng.)