Danske Invest Allocation

June Progressive Screened Class A-dkk

FondskodeLU1806386287
DomicilLuxembourg
Beviserne udstedt iDKK
Indre værdi pr. 19.07.2024139.68
Formue (mio.) 19.07.2024EUR 308
Formue for andelsklassen (mio.) 19.07.2024DKK 1,150
Website
https://www.danskeinvest.comhttps://www.danskeinvest.lu

https://www.danskeinvest.dk

ResultatscenarierView
Dokument med central information (PRIIPs)

en

da
Prospekt
Faktaark
Årsrapport
Halvårsrapport
Vedtægter
Klagevejledning
Investorrettigheder
Sustainability-related disclosure (eng.)
PAI Rapport