Danske Invest Allocation

June Opportunity Screened Class J-dkk

FondskodeLU1806389034
DomicilLuxembourg
Beviserne udstedt iDKK
Indre værdi pr. 12.08.2022140.72
Formue (mio.) 12.08.2022DKK 1,548
Formue for andelsklassen (mio.) 12.08.2022DKK 1,180
Websitehttps://www.danskeinvest.com
Central Investorinformation

en

da
Prospekt
Faktaark
Årsrapport
Halvårsrapport
Vedtægter
Klagevejledning
Investorrettigheder
Sustainability-related disclosure (eng.)