Danske Invest Allocation

June Opportunity Screened Class A-dkk

FondskodeLU1806389034
DomicilLuxembourg
Beviserne udstedt iDKK
Indre værdi pr. 19.07.2024165.55
Formue (mio.) 19.07.2024EUR 236
Formue for andelsklassen (mio.) 19.07.2024DKK 1,199
Websitehttps://www.danskeinvest.dk
https://www.danskeinvest.lu

https://www.danskeinvest.com

ResultatscenarierView
Dokument med central information (PRIIPs)

en

da
Prospekt
Faktaark
Årsrapport
Halvårsrapport
Vedtægter
Klagevejledning
Investorrettigheder
Sustainability-related disclosure (eng.)
PAI Rapport