Danske Invest Allocation

June Opportunity Screened Class J-dkk

FondskodeLU1806389034
DomicilLuxembourg
Beviserne udstedt iDKK
Indre værdi pr. 29.09.2023139.39
Formue (mio.) 29.09.2023DKK 1,557
Formue for andelsklassen (mio.) 29.09.2023DKK 1,123
Websitehttps://www.danskeinvest.com


ResultatscenarierView
Dokument med central information (PRIIPs)

en

da
Prospekt
Faktaark
Årsrapport
Halvårsrapport
Vedtægter
Klagevejledning
Investorrettigheder
Sustainability-related disclosure (eng.)