Danske Invest Allocation

June Equity Screened Class J-sek h

ISINLU1806391527
Legal hemvistLuxembourg
ValutaSEK
NAV-kurs 24.03.2023135.96
Förvaltat kapital (milj.) 24.03.2023SEK 213
Förvaltat kapital, klass (milj.) 24.03.2023SEK 32
Hemsida

https://www.danskeinvest.com

https://wm.danskebank.seFaktablad (PRIIPs)

en

sv
(Basfakta för investerare (UCITS))
Informationsbroschyr
Produktblad
Årsrapport
Halvårsrapport
Fondbestämmelser
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)