Danske Invest Allocation

June Equity Screened Class J-sek h

ISINLU1806391527
Legal hemvistLuxembourg
ValutaSEK
NAV-kurs 09.04.2021134.62
Förvaltat kapital (milj.) 09.04.2021SEK 115
Förvaltat kapital, klass (milj.) 09.04.2021SEK 28
Hemsidahttps://wm.danskebank.se
Basfakta för investerare

en

sv
Informationsbroschyr
Produktblad
Årsrapport
Halvårsrapport
Fondbestämmelser
ESG
Restriction report