Danske Invest Allocation

June Balanced Screened Class J-sek h

ISINLU1806383185
Legal hemvistLuxembourg
ValutaSEK
NAV-kurs 29.09.2023112.41
Förvaltat kapital (milj.) 29.09.2023SEK 2,015
Förvaltat kapital, klass (milj.) 29.09.2023SEK 3
Hemsida
https://www.danskeinvest.com
https://wm.danskebank.se

ResultatscenarierView
Faktablad (PRIIPs)

en

sv
Informationsbroschyr
Produktblad
Årsrapport
Halvårsrapport
Fondbestämmelser
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter