Danske Invest Allocation

June Balanced Screened Class A-sek h

ISINLU1806383185
Legal hemvistLuxembourg
ValutaSEK
NAV-kurs 01.03.2024121.81
Förvaltat kapital (milj.) 01.03.2024EUR 178
Förvaltat kapital, klass (milj.) 01.03.2024SEK 3
Hemsida

https://www.danskeinvest.se
https://wm.danskebank.se
https://www.danskeinvest.com
https://www.danskeinvest.lu
ResultatscenarierView
Faktablad (PRIIPs)

en

sv
Informationsbroschyr
Produktblad
Årsrapport
Halvårsrapport
Fondbestämmelser
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
PAI Report