Danske Invest Allocation

June Balanced Screened Class A-sek h

ISINLU1806383185
Legal hemvistLuxembourg
ValutaSEK
NAV-kurs 19.07.2024126.49
Förvaltat kapital (milj.) 19.07.2024EUR 181
Förvaltat kapital, klass (milj.) 19.07.2024SEK 3
Hemsida


https://www.danskeinvest.se


https://www.danskeinvest.com

https://wm.danskebank.se
https://www.danskeinvest.lu
ResultatscenarierView
Faktablad (PRIIPs)

en

sv
Informationsbroschyr
Produktblad
Årsrapport
Halvårsrapport
Fondbestämmelser
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
PAI Report