Danske Invest Allocation

June Opportunity Screened Class J-sek h

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: LU1806388812
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

135,03

NAV-kurs 26.05.2023

+0,32%

Avkastning 1 dag

+3,16%

Avkastning 1 månad

+7,41%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå långsiktig värdeökning, samtidigt som man tillämpar en balanserad till opportunistisk strategi för dess tillgångsallokering. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden har exponering mot obligationer och aktier med tyngdpunkt mot aktier genom att investera i andra fonder, såsom börshandlade fonder (ETF) och indexfonder. Fonden investerar huvudsakligen i andra fonder som tillämpar eller kan uppvisa motsvarande ESG-relaterade processer, kriterier eller egenskaper. Fonden kan ha exponering mot alla kreditkvaliteter, sektorer och länder, inklusive tillväxtmarknader.

Fondens normala tillgångsallokering är 80 % i aktier och 20 % i obligationer, men detta kan justeras beroende på förvaltarens bedömning av marknadsutsikterna.

Allokeringen till aktier ska vara mellan 50 % och 100 % medan allokeringen till obligationer och andra räntepapper ska vara mellan 0 % och 50 %.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarteamet har en flexibel tillgångsallokering, som syftar till att utnyttja marknadsförändringar och -möjligheter.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning.

Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

June Opportunity Screened Class J-sek h
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SI dDanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WA dDanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WIDanske Invest SICAV
Alternatives - Defensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Defensive Class C-sek d hDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class C-sek d hDanske Invest SICAV - SIF
Basic 100 Class WADanske Invest Allocation
Basic 20 Class WADanske Invest Allocation
Basic 35 Class WADanske Invest Allocation
Basic 50 Class WADanske Invest Allocation
Basic 80 Class WADanske Invest Allocation
China ADanske Invest
China Class ADanske Invest SICAV
China Class A-sekDanske Invest SICAV
China Class WADanske Invest SICAV
China Class WA-eurDanske Invest SICAV
China Class WA-eur dDanske Invest SICAV
China Class WIDanske Invest SICAV
China Class WI-eurDanske Invest SICAV
China Class WI-eur dDanske Invest SICAV
China TDanske Invest
China W TDanske Invest
DI FI FI Test fund PRIIPs (Euroopan Pienyhtiöt T)Danske Invest
DI Test-fund Emerging and Frontier Markets Class A sek (DK0000000000)Danske Invest SICAV
DIS Test fund 2 (Europe Class A)Danske Invest SICAV
Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Bond Class WADanske Invest SICAV
Danish Bond Class WIDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class IDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class I-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WIDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Denmark Focus Class WADanske Invest SICAV
ESG Aktie ADanske Invest
ESG Aktie TDanske Invest
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek hDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Debt W ADanske Invest
Emerging Markets Debt W TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future 2 Class A pDanske Invest SICAV - SIF
Emerging Markets Sustainable Future 2 Class BDanske Invest SICAV - SIF
Emerging Markets Sustainable Future 2 Class DDanske Invest SICAV - SIF
Emerging Markets Sustainable Future 2 Class D dDanske Invest SICAV - SIF
Emerging Markets Sustainable Future ADanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-sekDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class IDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future W ADanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future W TDanske Invest
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Företagslån W ADanske Invest
Euro Företagslån W TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro Government Bond Index W ADanske Invest
Euro Government Bond Index W TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro High Yield Bond Class WADanske Invest SICAV
Euro High Yield Bond Class WIDanske Invest SICAV
Euro High Yield TDanske Invest
Euro High Yield W ADanske Invest
Euro High Yield W TDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class IDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Aktie W ADanske Invest
Europa Aktie W TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Dividend W TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europa Småföretag W ADanske Invest
Europa Småföretag W TDanske Invest
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe Class A-sekDanske Invest SICAV
Europe Class IDanske Invest SICAV
Europe Class SA-sekDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
Europe Class WADanske Invest SICAV
Europe Class WA-sekDanske Invest SICAV
Europe Class WI-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class IDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class WADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class WA-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class WIDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WA-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WI-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Europe Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class IDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class WA-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-dkk h dDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h dDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA-sek h Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WIDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI dDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h dDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ZIDanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie IW ADanske Invest
Finland Aktie IW TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Finland Aktie W TDanske Invest
Fixed Income Global Value Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class C-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class W-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Global AC Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WA-sek h pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI-sek h pDanske Invest SICAV
Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class C d pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class C-sek d h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class C-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class W-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class IDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class I dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class I-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WI-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class IDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Equity Solution, klass SEK WDanske Invest Select
Global Index Class I-dkkDanske Invest SICAV
Global Index Class I-eurDanske Invest SICAV
Global Index Class I-nokDanske Invest SICAV
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Class WADanske Invest SICAV
Global Index Class WIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SA dDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SI dDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WA dDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI dDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-sekDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class IDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class I-sekDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class A pDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WA pDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-sek h pDanske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK W hDanske Invest
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK W hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, USD Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SI dDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WI dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SI dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SI dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SI dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension Basis, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SI dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WI dDanske Invest Allocation
India ADanske Invest
India Class ADanske Invest SICAV
India Class A-sekDanske Invest SICAV
India Class IDanske Invest SICAV
India Class WADanske Invest SICAV
India Class WA-eurDanske Invest SICAV
India Class WA-eur dDanske Invest SICAV
India Class WIDanske Invest SICAV
India Class WI-eurDanske Invest SICAV
India Class WI-eur dDanske Invest SICAV
India TDanske Invest
India W TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Japan Aktie W ADanske Invest
Japan Aktie W TDanske Invest
Japan Class ADanske Invest SICAV
Japan Class A-sekDanske Invest SICAV
Japan Class WADanske Invest SICAV
Japan Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Japan Class WA-sekDanske Invest SICAV
Japan Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Japan Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
June Balanced Screened Class J-sek hDanske Invest Allocation
June Equity Screened Class J-sek hDanske Invest Allocation
June Moderate Screened Class J-sek hDanske Invest Allocation
June Progressive Screened Class J-sek hDanske Invest Allocation
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 25 W TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 50 W TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass 75 W TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
MediLife W ADanske Invest
MediLife W TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Neutral W ADanske Invest
Neutral W TDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class IDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class WADanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation IW ADanske Invest
Obligation IW TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Obligation W TDanske Invest
PP Pension Aktieallok.fond - Acc Class ADanske Invest Select
PP Pension Aktieallok.fond - Acc Class IDanske Invest Select
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Russia ADanske Invest
Russia TDanske Invest
Russia W TDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Ränta W TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta Plus W TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Samfundsränta W ADanske Invest
Samfundsränta W TDanske Invest
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Class WADanske Invest SICAV
Sverige Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class WADanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class WA-eurDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class WIDanske Invest SICAV
Sweden Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK WDanske Invest Select
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Teknologi Index W TDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK WDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
US High Yield Bonds, klass SEK W hDanske Invest Select
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
USA Index W TDanske Invest
USA Index, klass SEKDanske Invest
USA Index, klass SEK WDanske Invest
USA Mid Cap, klass SEK WDanske Invest Select
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
USA Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
4 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 94,04
Efter 3 årSEK 125,83
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

John Løvig Nielsen

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: CFA
Antal års erfarenhet: 28

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 24.05.2023

Fördelningen är baserad på portföljens aktieinnehav
June Opportunity Screened Class J-sek h

Fondinnehav per 24.05.2023

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000018.6518,65% Fonder DKK Danmark DK0060608628
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ACC (DE) 000000000000018.1618,16% Fonder EUR Tyskland IE00BYVJRR92
Danske Invest Index Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000013.2513,25% Fonder DKK Danmark DK0060607737
Danske Invest Index Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000010.8210,82% Fonder DKK Danmark DK0060607570
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000009.499,49% Fonder DKK Danmark DK0060608032
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS (DE) 000000000000004.484,48% Fonder EUR Luxemburg LU0484968812
Danske Invest Index Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000003.873,87% Fonder DKK Danmark DK0061077104
Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000003.843,84% Fonder DKK Danmark DK0060608545
UBS Lux Fund Solutions - MSCI USA Socially Re (DE) 000000000000003.493,49% Aktier EUR USA LU0629460089
DB X-Trackers II Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR 000000000000002.832,83% Fonder EUR Luxemburg LU0290355717

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

June Opportunity Screened Class J-sek h

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN LU1806388812
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest Allocation
  Fondens domicil Luxemburg
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta SEK
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 12.06.2018
  Marknadsföringstillstånd Sverige, Luxemburg
  Klass av BASIC 80
  Övriga klasser Basic 80 Class WA
  Basic 80 Class WA-dkk
  June Opportunity Screened Class J-dkk
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Blandfonder
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Fonden har inget jämförelseindex.
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) SEK per 26.05.2023 2.307,52
  Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 26.05.2023 32,04
  NAV-kurs SEK per 26.05.2023 135,03
 • Risk nyckeltal per 28.04.2023

  Risk nyckeltal per 28.04.2023

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % -5,96 7,96
  Sharpe Ratio 0,57
  Volatilitet 12,25
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.