DelClose

Danske Invest Select

Global Restricted KL

Morningstar Rating : - Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: DK0060229284
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

130,30

Indre værdi pr. 29.02.2024

+0,50%

Afkast i dag

+4,95%

Afkast 1 måned

+8,67%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der er højere end afkastet på det globale aktiemarked. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Afdelingen investerer globalt i aktier. Afdelingen kan være forholdsvis koncentreret. Det kan eksempelvis være på regioner, lande, stil eller andre parametre. Afdelingens investeringer er underlagt særlige etiske restriktioner.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, restriktioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket.

Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Global Restricted KL
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
AlmenBolig Obligationer Varighed 2, klasse DKK W dDanske Invest Select
Danske Obligationer Absolut - Lav Risiko KLDanske Invest Select
Danske Obligationer Absolut KLDanske Invest Select
Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest Select
Danske Obligationer Allokering KLDanske Invest Select
Danske Obligationer Varighed 0 - 6 KLDanske Invest Select
Danske Obligationer Varighed 3 KLDanske Invest Select
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
European Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Select
Global Equity Solution KLDanske Invest Select
Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KLDanske Invest Select
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Select
US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest Select
US High Yield Bonds KLDanske Invest Select
USA Mid Cap, klasse DKK WDanske Invest Select
USA Mid Cap, klasse DKK W dDanske Invest Select
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 119,60
I løbet af 3 årDKK 140,02
I løbet af 5 årDKK 181,20
I løbet af 7 årDKK 192,03
I løbet af 10 årDKK 270,28
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Søren Sandal Engel

Titel: Senior Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc. (Finance & Economics)
Antal års erfaring: 10

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 31.01.2024

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens aktiebeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Global Restricted KL

Investeringer pr. 31.01.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
Microsoft Corp. 000000000000005.675,67% Aktier USD USA US5949181045
Apple Inc. 000000000000003.913,91% Aktier USD USA US0378331005
Alphabet Inc. A 000000000000002.922,92% Aktier USD USA US02079K3059
NVIDIA Corp. 000000000000002.502,50% Aktier USD USA US67066G1040
Amazon.com Inc. 000000000000002.222,22% Aktier USD USA US0231351067
Visa Inc. A 000000000000002.102,10% Aktier USD USA US92826C8394
Novo Nordisk B 000000000000001.731,73% Aktier DKK Danmark DK0062498333
Meta Platforms Inc. A 000000000000001.511,51% Aktier USD USA US30303M1027
ASML Holding NV 000000000000001.471,47% Aktier EUR Italien NL0010273215
JPMorgan Chase & Co. 000000000000001.451,45% Aktier USD USA US46625H1005
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Global Restricted KL

Fondfakta & udbytte

 • Udbytte pr stk.

  Udbytte pr stk.

  Regnskabsår Udbyttedato Disp. dato Udbyttetype Beløb
  2023 07.02.2024 09.02.2024 Normal DKK 9,20
  2022 08.02.2023 10.02.2023 Normal DKK 3,50
  2021 08.02.2022 10.02.2022 Normal DKK 26,90
  2020 03.02.2021 05.02.2021 Normal DKK 10,10
  2019 05.02.2020 07.02.2020 Normal DKK 6,00
 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0060229284
  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danske Invest Select
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Ja
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab J.P. Morgan
  Stykstørrelse 100
  Beviserne udstedt i DKK
  Pris-metode Dobbeltprismetoden
  Produkttype UCITS
  Startdato 21.05.2010
  Markedsføringstilladelse Danmark
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Aktie
  Område Global
  Benchmark MSCI World inkl. nettoudbytter
  Typisk investeringshorisont 5 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 29.02.2024 1.726,45
  Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 29.02.2024 1.726,45
  Indre værdi DKK pr. 01.03.2024 16:59 130,95
 • Risikonøgletal pr. 31.01.2024

  Risikonøgletal pr. 31.01.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % 19,60 11,87 12,62 9,77 10,45
  Sharpe Ratio 0,71 0,75 0,65 0,73
  Volatilitet 14,28 15,18 14,04 13,47
  Tracking Error 1,69 1,57 1,68 2,26
  Information Ratio -0,20 0,02 -0,39 -0,41
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.