• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Kontakt os hele døgnet

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 18.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 23.00
  Fredag:     08.00 - 20.00
  Lørdag:     09.00 - 19.00
  Søndag:    09.00 - 23.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

 • 1/1

  27.01.2020

  Der kan pt. foretages handler i en række af vores fonde.

  Læs mere

Danske Invest Select

Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: DK0016303936
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Bæredygtighedsprofil
Prospekt

7.999,83

Indre værdi pr. 28.01 17:00

-0,11%

Afkast i dag

+0,87%

Afkast år til dato

8.016,00

Din købskurs

7.984,00

Din salgskurs

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på virksomhedsobligationer udstedt i EUR med høj kreditkvalitet. Du får normalt udbytte hvert forår.

Investeringspolitik

Investerer primært i virksomhedsobligationer udstedt i EUR, men op til 25% af formuen kan investeres i obligationer udstedt i DKK, USD, CAD, JPY, GBP, CHF, SEK, NOK eller ISK.

Afdelingen er aktivt styret. Valutarisikoen er begrænset, da afdelingen som udgangspunkt afdækker valutarisici.

Afdelingen kan kun købe obligationer, der af de officielle ratingbureauer vurderes til Baa3/BBB- eller højere, dvs. obligationer med høj kreditkvalitet.

Afdelingens investeringer er underlagt særlige etiske restriktioner. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Afkast

Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest Select
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest Select
Emerging Markets, klasse DKK dDanske Invest Select
Europe Long-Short Equity Factors Class I pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Equity Solution KLDanske Invest Select
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Balanced Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Equities Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Fixed Income Class TI dDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class TI dDanske Invest Allocation
Global Small Cap Class IDanske Invest SICAV
Kommuner 4 KLDanske Invest Select
USA KLDanske Invest Select
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 106,00
I løbet af 3 årDKK 107,08
I løbet af 5 årDKK 110,08
I løbet af 7 årDKK 122,76
I løbet af 10 årDKK 150,23
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Andreas Dankel & team

Titel: Chief Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc.
Antal års erfaring: 23

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank Wealth Management – en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 29.11.2019

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d

Investeringsoversigt pr. 29.11.2019

Investering % Type Valuta Land Fondskode
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000002.402,40% Obligationer EUR Spanien XS1627337881
0,75 AUTOLIV INC 26/06-2018/2023 000000000000001.911,91% Obligationer EUR Sverige XS1713462585
1,125 TELE2 AB 15/05-2018/2024 000000000000001.811,81% Obligationer EUR Sverige XS1907150350
1,5 ARKEMA 20/1-2015/2025 000000000000001.741,74% Obligationer EUR Frankrig FR0012452191
1,0 ORANGE 12/09-2018/2025 000000000000001.681,68% Obligationer EUR Frankrig FR0013359197
0,875 SANTAN CONS FIN 30/05-2018/2023 000000000000001.651,65% Obligationer EUR Spanien XS1824235219
1,25 RENAULT 24/06-2019/2025 000000000000001.401,40% Obligationer EUR Frankrig FR0013428414
0,375 CK HUTCHISON 17/10-2019/2023 000000000000001.351,35% Obligationer EUR Luxembourg XS2056572154
0,5 DANSKE BANK A/S 27/8-2019/2025 000000000000001.291,29% Obligationer EUR Danmark XS2046595836
1,125 MEDTRONIC GLOBAL 07/03-2019/2027 000000000000001.281,28% Obligationer EUR Luxembourg XS1960678255
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d

Fondfakta & udbytte

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.