Danske Invest Allocation

June Opportunity Screened Class J-sek h

ISINLU1806388812
Legal hemvistLuxembourg
ValutaSEK
NAV-kurs 24.03.2023130.33
Förvaltat kapital (milj.) 24.03.2023SEK 2,139
Förvaltat kapital, klass (milj.) 24.03.2023SEK 31
Hemsidahttps://wm.danskebank.se


https://www.danskeinvest.com
Faktablad (PRIIPs)

en

sv
(Basfakta för investerare (UCITS))
Informationsbroschyr
Produktblad
Årsrapport
Halvårsrapport
Fondbestämmelser
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)