Danske Invest Allocation

June Opportunity Screened Class A-sek h

ISINLU1806388812
Legal hemvistLuxembourg
ValutaSEK
NAV-kurs 18.04.2024154.32
Förvaltat kapital (milj.) 18.04.2024EUR 220
Förvaltat kapital, klass (milj.) 18.04.2024SEK 38
Hemsidahttps://www.danskeinvest.lu

https://wm.danskebank.se
https://www.danskeinvest.com


https://www.danskeinvest.seResultatscenarierView
Faktablad (PRIIPs)

en

sv
Informationsbroschyr
Produktblad
Årsrapport
Halvårsrapport
Fondbestämmelser
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
PAI Report