Avgifternas sammansättning

Årlig avgift i % består av förvaltningsavgift, avgift för administration samt andra avgifter.

Vi rekommenderar att du väljer en bredare skärm för att säkerställa att du ser all relevant information i tabellen. Om du använder en smartphone, vänligen rotera skärmen till horisontellt läge.

"" har sparats till dina favoriter.

Klicka på ikonen "favoriter" högst upp på sidan för att bara se dina favoriter.

Kategori

Välj...
Alla
Aktier
- Danska aktier
- Svenska aktier
- Europeiska aktier
- Globala aktier
- Amerikanska aktier
- Japanska aktier
- Tillväxtmarknader aktier
Obligationer
- Korta obligationer
- Långa obligationer
- Realräntor
- Investment grade obligationer
- High yield obligationer
- Tillväxtmarknader obligationer
- Övriga obligationer
Alternativa fonder
Bland- & Fond-i-fonder
ETF
Indexfonder
Namn på fond ISIN Förvaltningsavgift Avgift för adm.
samt andra avgifter
Årlig avgift
% (p.a.)

Danske Invest SICAV

Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SALU1349997640
LU1349997640 90000000000011001,10 90000000000001700,17 90000000000012701,27

Danske Invest SICAV

Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dLU1349491636
LU1349491636 90000000000011001,10 90000000000001700,17 90000000000012701,27

Danske Invest SICAV

China Class ALU0178668348
LU0178668348 90000000000016001,60 90000000000005500,55 90000000000021502,15

Danske Invest SICAV

China Class A-sekLU2607347502
LU2607347502 90000000000016001,60 90000000000005500,55 90000000000021502,15

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994
LU0332084994 90000000000006000,60 90000000000002000,20 90000000000008000,80

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class ALU0012195615
LU0012195615 90000000000015001,50 90000000000002700,27 90000000000017701,77

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Sustainable Future Class A-sekLU1204910670
LU1204910670 90000000000017001,70 90000000000002200,22 90000000000019201,92

Danske Invest

Euro High Yield-Obligationer, klass SEK hDK0060486256
DK0060486256 90000000000008900,89 90000000000001200,12 90000000000010101,01

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106
LU0123484106 90000000000008000,80 90000000000002700,27 90000000000010701,07

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sekLU2607347338
LU2607347338 90000000000008000,80 90000000000002700,27 90000000000010701,07

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161
LU0178670161 90000000000008000,80 90000000000002700,27 90000000000010701,07

Danske Invest SICAV

Europe Class ALU0727217050
LU0727217050 90000000000015001,50 90000000000002700,27 90000000000017701,77

Danske Invest SICAV

Europe Class A-sekLU2607347254
LU2607347254 90000000000015001,50 90000000000002700,27 90000000000017701,77

Danske Invest SICAV

Europe Class SA-sekLU1891308568
LU1891308568 90000000000013601,36 90000000000001700,17 90000000000015301,53

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class ALU0123484957
LU0123484957 90000000000016001,60 90000000000002700,27 90000000000018701,87

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class A-sekLU2607347171
LU2607347171 90000000000016001,60 90000000000002700,27 90000000000018701,87

Danske Invest SICAV

Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pLU1932898601
LU1932898601 90000000000010001,00 90000000000004000,40 90000000000014001,40

Danske Invest Index

Europe Restricted, klass SEKDK0061270295
DK0061270295 90000000000001700,17 90000000000001800,18 90000000000003500,35

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class ALU0123485178
LU0123485178 90000000000016001,60 90000000000002900,29 90000000000018901,89

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A-sekLU1916064857
LU1916064857 90000000000016001,60 90000000000002900,29 90000000000018901,89

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hLU1399304879
LU1399304879 90000000000008000,80 90000000000003000,30 90000000000011001,10

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dLU1399305090
LU1399305090 90000000000008000,80 90000000000003000,30 90000000000011001,10

Danske Invest

Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEKDK0061810587
DK0061810587 90000000000007700,77 90000000000001200,12 90000000000008900,89

Danske Invest

Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEKDK0061810900
DK0061810900 90000000000007700,77 90000000000001200,12 90000000000008900,89

Danske Invest

Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEKDK0061811395
DK0061811395 90000000000007700,77 90000000000001200,12 90000000000008900,89

Danske Invest

Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEKDK0061811718
DK0061811718 90000000000007700,77 90000000000001200,12 90000000000008900,89

Danske Invest

Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEKDK0061812369
DK0061812369 90000000000007700,77 90000000000001200,12 90000000000008900,89

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class ALU2019292965
LU2019292965 90000000000008000,80 90000000000002700,27 90000000000010701,07

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class A-sek hLU2403523546
LU2403523546 90000000000008000,80 90000000000002700,27 90000000000010701,07

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class ALU0085580271
LU0085580271 90000000000017001,70 90000000000002200,22 90000000000019201,92

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A-nokLU2607346876
LU2607346876 90000000000017001,70 90000000000002200,22 90000000000019201,92

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A-sekLU2607346793
LU2607346793 90000000000017001,70 90000000000002200,22 90000000000019201,92

Danske Invest Index

Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDK0061270451
DK0061270451 90000000000002100,21 90000000000002400,24 90000000000004500,45

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class ALU0292126785
LU0292126785 90000000000017001,70 90000000000004000,40 90000000000021002,10

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A-sekLU2607346447
LU2607346447 90000000000017001,70 90000000000004000,40 90000000000021002,10

Danske Invest

Global Emerging Markets, klass SEKDK0061135910
DK0061135910 90000000000015001,50 90000000000001700,17 90000000000016701,67

Danske Invest SICAV

Global Index Class SALU1349492527
LU1349492527 90000000000003400,34 90000000000001300,13 90000000000004700,47

Danske Invest SICAV

Global Index Restricted Class SALU1349493418
LU1349493418 90000000000004000,40 90000000000001300,13 90000000000005300,53

Danske Invest SICAV

Global Index Restricted Class SA dLU1349493848
LU1349493848 90000000000004000,40 90000000000001300,13 90000000000005300,53

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class A-sek hLU1204914821
LU1204914821 90000000000008000,80 90000000000002700,27 90000000000010701,07

Danske Invest SICAV

Global Sustainable Future Class ALU0117088970
LU0117088970 90000000000016001,60 90000000000002700,27 90000000000018701,87

Danske Invest SICAV

Global Sustainable Future Class A-sekLU2607346280
LU2607346280 90000000000016001,60 90000000000002700,27 90000000000018701,87

Danske Invest

Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDK0060486173
DK0060486173 90000000000009600,96 90000000000001200,12 90000000000010801,08

Danske Invest

Globala Realräntor, klass SEK hDK0060485605
DK0060485605 90000000000005000,50 90000000000001200,12 90000000000006200,62

Danske Invest Allocation

Horisont Aktie Class SALU1349504479
LU1349504479 90000000000014301,43 90000000000001900,19 90000000000016201,62

Danske Invest Allocation

Horisont Aktie Class SA dLU1349505286
LU1349505286 90000000000014301,43 90000000000001900,19 90000000000016201,62

Danske Invest Allocation

Horisont Balanserad Class SALU1349505955
LU1349505955 90000000000010301,03 90000000000001700,17 90000000000012001,20

Danske Invest Allocation

Horisont Balanserad Class SA dLU1349506680
LU1349506680 90000000000010301,03 90000000000001700,17 90000000000012001,20

Danske Invest Allocation

Horisont Försiktig Class SALU1349507498
LU1349507498 90000000000008300,83 90000000000001400,14 90000000000009700,97

Danske Invest Allocation

Horisont Försiktig Class SA dLU1349508033
LU1349508033 90000000000008300,83 90000000000001400,14 90000000000009700,97

Danske Invest Allocation

Horisont Offensiv Class SALU1349509783
LU1349509783 90000000000012301,23 90000000000001600,16 90000000000013901,39

Danske Invest Allocation

Horisont Offensiv Class SA dLU1349512738
LU1349512738 90000000000012301,23 90000000000001600,16 90000000000013901,39

Danske Invest

Horisont Pension 2030, klass SEKDK0060506970
DK0060506970 90000000000010901,09 90000000000001400,14 90000000000012301,23

Danske Invest

Horisont Pension 2040, klass SEKDK0060507002
DK0060507002 90000000000012401,24 90000000000001400,14 90000000000013801,38

Danske Invest

Horisont Pension Basis, klass SEKDK0060506897
DK0060506897 90000000000008400,84 90000000000001400,14 90000000000009800,98

Danske Invest Allocation

Horisont Ränta Class SALU1349513462
LU1349513462 90000000000005300,53 90000000000001200,12 90000000000006500,65

Danske Invest Allocation

Horisont Ränta Class SA dLU1349998028
LU1349998028 90000000000005300,53 90000000000001200,12 90000000000006500,65

Danske Invest SICAV

India Class ALU0193801577
LU0193801577 90000000000017001,70 90000000000004000,40 90000000000021002,10

Danske Invest SICAV

India Class A-sekLU2607346017
LU2607346017 90000000000017001,70 90000000000004000,40 90000000000021002,10

Danske Invest SICAV

Japan Class ALU0193802039
LU0193802039 90000000000015001,50 90000000000004500,45 90000000000019501,95

Danske Invest SICAV

Japan Class A-sekLU2607347767
LU2607347767 90000000000015001,50 90000000000004500,45 90000000000019501,95

Danske Invest Index

Japan Restricted, klass SEKDK0061270535
DK0061270535 90000000000001700,17 90000000000001800,18 90000000000003500,35

Danske Invest Allocation

June Balanced Screened Class A-sek hLU1806383185
LU1806383185 90000000000003900,39 90000000000002000,20 90000000000005900,59

Danske Invest Allocation

June Equity Screened Class A-sek hLU1806391527
LU1806391527 90000000000003900,39 90000000000002000,20 90000000000005900,59

Danske Invest Allocation

June Moderate Screened Class A-sek hLU1806380249
LU1806380249 90000000000003900,39 90000000000002000,20 90000000000005900,59

Danske Invest Allocation

June Opportunity Screened Class A-sek hLU1806388812
LU1806388812 90000000000003900,39 90000000000002000,20 90000000000005900,59

Danske Invest Allocation

June Progressive Screened Class A-sek hLU1806386014
LU1806386014 90000000000003900,39 90000000000002000,20 90000000000005900,59

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class ALU1916065078
LU1916065078 90000000000009000,90 90000000000002700,27 90000000000011701,17

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hLU1916064931
LU1916064931 90000000000009000,90 90000000000002700,27 90000000000011701,17

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class A-sek h dLU1116404838
LU1116404838 90000000000008000,80 90000000000003000,30 90000000000011001,10

Danske Invest

Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDK0060500262
DK0060500262 90000000000006800,68 90000000000001200,12 90000000000008000,80

Danske Invest SICAV

Sverige Beta Class SALU1349502002
LU1349502002 90000000000002200,22 90000000000001000,10 90000000000003200,32

Danske Invest SICAV

Sverige Beta Class SA dLU1349503588
LU1349503588 90000000000002200,22 90000000000001000,10 90000000000003200,32

Danske Invest SICAV

Sverige Class ALU1679011665
LU1679011665 90000000000011501,15 90000000000001700,17 90000000000013201,32

Danske Invest SICAV

Sverige Class SALU1349494812
LU1349494812 90000000000011501,15 90000000000001700,17 90000000000013201,32

Danske Invest SICAV

Sverige Class SA dLU1349495389
LU1349495389 90000000000011501,15 90000000000001700,17 90000000000013201,32

Danske Invest SICAV

Sverige Kort Ränta Class SALU1349496940
LU1349496940 90000000000001600,16 90000000000000400,04 90000000000002000,20

Danske Invest SICAV

Sverige Kort Ränta Class SA dLU1349497757
LU1349497757 90000000000001600,16 90000000000000400,04 90000000000002000,20

Danske Invest SICAV

Sverige Ränta Class SALU1349498565
LU1349498565 90000000000003900,39 90000000000001100,11 90000000000005000,50

Danske Invest SICAV

Sverige Ränta Class SA dLU1349499530
LU1349499530 90000000000003900,39 90000000000001100,11 90000000000005000,50

Danske Invest SICAV

Sverige Småbolag Class SALU1857272386
LU1857272386 90000000000012501,25 90000000000002700,27 90000000000015201,52

Danske Invest SICAV

Sverige Småbolag Class SA dLU2130054724
LU2130054724 90000000000012501,25 90000000000002700,27 90000000000015201,52

Danske Invest

Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEKDK0060575272
DK0060575272 90000000000010301,03 90000000000001200,12 90000000000011501,15

Danske Invest

Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDK0060486090
DK0060486090 90000000000009000,90 90000000000001200,12 90000000000010201,02

Danske Invest

USA Index, klass SEKDK0060485795
DK0060485795 90000000000001700,17 90000000000001800,18 90000000000003500,35

Danske Invest Index

USA Restricted, klass SEKDK0061270964
DK0061270964 90000000000001700,17 90000000000001800,18 90000000000003500,35

Dina favoriter

Här kan du spara fonder som du tycker är intressanta. Klicka på stjärnan bredvid fonden för att spara till dina favoriter.

Observera att dina favoriter bara sparas på den här datorn/enheten.