Tillfälligt stopp för handel

Fond ISIN Datum Orsak
Danske Invest
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klass SEK h
DK0060486256 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest Index
Europe Restricted, klass SEK
DK0061270295 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest Index
Europe Restricted, klass SEK W
DK0060608974 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest Index
Global AC Restricted, klass SEK W
DK0060609196 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, klass SEK
DK0061270451 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W
DK0060609352 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest
Global Emerging Markets, klass SEK
DK0061135910 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest
Globala High Yield-obligationer, klass SEK h
DK0060486173 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest
Globala Realräntor, klass SEK h
DK0060485605 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest
Horisont Pension 2030, klass SEK
DK0060506970 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEK
DK0060507002 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest
Horisont Pension Basis, klass SEK
DK0060506897 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest Index
Japan Restricted, klass SEK W
DK0060609519 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h
DK0060915718 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h
DK0060500262 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK W
DK0060609865 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest Index
Sweden Restricted, klass SEK W
DK0060610012 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest Select
Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W
DK0061287505 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK
DK0060575272 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W
DK0060910248 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h
DK0060915981 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h
DK0060486090 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest
USA Index, klass SEK
DK0060485795 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest Index
USA Restricted, klass SEK
DK0061270964 12-08-2022 12:30 Tekniska problem
Danske Invest Index
USA Restricted, klass SEK W
DK0060610285 12-08-2022 12:30 Tekniska problem