DelClose

Ansvarlige investeringer i det europeiske kredittmarkedet

Vi feirer nå 1-års jubileum for Danske Invest European Corporate Sustainable Bond Fund, et fond som aktivt søker selskaper som utmerker seg i bidraget til en bærekraftig og ansvarlig verden.

Fondet er et europeisk investment grade rentefond hvor vi setter særlige krav og forventninger til ansvarligheten til de selskapene vi investerer i:
 

  • Målsettingen er å tilby investorene et investeringsprodukt som gir minst like god avkastning som et tradisjonelt europeisk renteprodukt med samme risikoprofil
  • I tillegg søker vi aktivt etter gjeld i selskaper som utmerker seg i bidraget til en bærekraftig og ansvarlig verden

Vår prosess på det ansvarlige området benytter først en såkalt «negativ screening». Etter denne første reduksjonen av investeringsuniverset gjennomfører vi en omfattende «positiv screening». Der søker vi aktivt å identifisere selskaper som scorer høyt på ansvarlighet og bærekraft. Vi åpner også for å investere en begrenset andel av fondet i utvalgte «omstillings-case». I det legger vi at det er selskaper som i dag ikke når opp på tradisjonelle bærekraftkriterier, men som er i en omstilling som gjør at de over tid kan bli vinnere på bærekraftsområdet. Et eksempel på dette er svenske Nibe Energy Systems. Nibe har tradisjonelt vært kjent som leverandør av miljøbelastende ovner med fossile brenselskilder. Nå er selskapet i ferd med å etablere seg blant Europas ledende produsenter av varmepumper og utvikler teknologi for å forvandle fornybar energi til varme.
 
Danske Invest European Corporate Sustainable Bond Fund forvaltes av vårt meget erfarne kreditt-team med base i København. Det samme teamet har en meget solid 10 års historikk å vise til på forvaltningen av konvensjonelle investment grade obligasjonsmandater. I tillegg forvalter teamet europeiske High Yield og nordiske crossovermandater, med noe kortere historikk. Ved å kombinere forvaltningskompetansen med vårt eget team på ansvarlige investeringer samt ekstern analysekompetanse fra Sustainalytics, ISS-Ethix og True Cost, har vi etablert en unik investeringsprosess vi mener gjør oss i stand til å nå våre to mål: både sikre investorene konkurransedyktig avkastning og bidra til en bedre verden.
 
Danske Invest European Corporate Sustainable Bond Fund ble etablert i juni 2016, men forvaltningskapitalen har allerede passert NOK 4 milliarder fra nordiske investorer. Ifølge tilgjengelig statistikk er Danske Invest dermed blant de aller største aktørene på området i Europa.
 
Fondet har et investment grade mandat, men åpner for at en mindre del av porteføljen kan investeres i gjeld utstedt av selskaper med noe svakere kredittrating (maksimalt 25%). Vi finner mye verdi i papirer med rating mellom BBB og BB, så med et mer fleksibelt mandat enn mange andre, bidrar dette til at vi kan oppnå en høyere forventet avkastning over tid. Fondets basisvaluta er EUR, men fondet er tilgjengelig i valutasikret utgave for investorer i alle nordiske valutaslag, så norske investorer kan investere i en sikret NOK-klasse.
 
Fondets nøkkeltall per 30.06.2017:
 
Referanseindeks Barclays EuroAgg Corp 500 A and below excl Tobacco/Aerodefence
Rentedurasjon 2,2 år
Kredittdurasjon 4,6 år
Effektiv rente p.t 2,8% (før honorarer målt i NOK)
WARF 377
Snittrating BBB/BBB-
Avkastn.h.i.å 2,7% (før honorarer per 31.05.2017 i NOK)

Frem til nå har vi kun hatt fondet tilgjengelig i en institusjonell klasse med minimumstegning NOK 10 millioner. Mandag 3. juli er vi glade for å tilby en ny klasse uten minimumsbegrensninger på volum til våre kunder.
 
Som nordisk kapitalforvalter ser vi en klar trend hos investorer mot et større innslag av bærekraftige kriterier i investeringene. Det er trolig at disse kapitalstrømmene i seg selv kan bidra til å gi vårt rentefond en interessant verdiutvikling fremover.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.