Danske Invest - Personkundefond

Som investor i Danske Invest har du mulighet til å investere i flere fond og på den måten spre risikoen på f.eks. aktivatype, sektorer eller geografisk region.

Mandat

Velg ...
Alle
Aksjer
- Danske aksjer
- Svenske aksjer
- Norske aksjer
- Nordiske aksjer
- Europeiske aksjer
- Globale aksjer
- Amerikanske aksjer
- Japanske aksjer
- Nye markeder aksjer
Obligasjoner
- Korte obligasjoner
- Lange obligasjoner
- Realrenter
- Investment grade obligasjoner
- Høyrenteobligasjoner
- Nye markeder obligasjoner
- Andre obligasjoner
Alternative fond
Kombinasjonsfond Fond-i-fond

Forvaltningsstil

Velg ...
Alle
Aktivt forvaltet
Indeks basert

Betaler utbytte

Velg ...
Alle
Ja
Nei

Bærekraftprofil

Velg ...
Alle
Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper
Fond med et bærekraftig mål

Risikoklasse

Velg ...
Alle
1 (Lav risiko)
2
3
4
5
6
7 (Høy risiko)
Navn på fond ISIN Mandat Risiko (SRI) Morningstar
Rating
Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper Fond med et bærekraftig mål Avkastning
3 år
Løpende kostnader KIID/KID Fakta-
ark

Danske Invest SICAV

China Class ALU0178668348
LU0178668348 Aksjefond, Kina 5 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 8999999999952753– 47,25 % 00000000000000022,15% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

China Class A-nokLU2607345985
LU2607345985 Aksjefond, Kina 5 ARTICLE_8 ARTICLE_8   00000000000000022,15% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721
LU0332084721 Rentefond, Danmark 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 8999999999985499– 14,50 % 00000000000000010,80% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class ALU0012195615
LU0012195615 Aksjefond, Danmark 4 2 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000012358+12,36 % 00000000000000021,77% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class A-nokLU2607347411
LU2607347411 Aksjefond, Danmark 4 ARTICLE_8 ARTICLE_8   00000000000000021,77% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokLU1204910753
LU1204910753 Aksjefond, Vekstmarkeder 4 2 ARTICLE_9 ARTICLE_9 9000000000012569+12,57 % 00000000000000021,92% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDK0060517159
DK0060517159 Rentefond, Europa 5 ARTICLE_8 ARTICLE_8 8999999999998443– 1,56 % 00000000000000011,01% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106
LU0123484106 Rentefond, Global 3 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 8999999999990878– 9,12 % 00000000000000011,07% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245
LU0178670245 Rentefond, Global 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 8999999999993838– 6,16 % 00000000000000011,07% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Europe Class ALU0727217050
LU0727217050 Aksjefond, Europa 4 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000018563+18,56 % 00000000000000021,77% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class ALU0123484957
LU0123484957 Aksjefond, Europa 4 4 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000023392+23,39 % 00000000000000021,87% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Europe High Dividend, klasse NOKDK0060586980
DK0060586980 Aksjefond, Europa 4 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000049217+49,22 % 00000000000000021,54% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pLU1932898940
LU1932898940 Alternative, Europa 6 ARTICLE_8 ARTICLE_8   00000000000000011,40% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest Index

Europe Restricted, klasse NOKDK0060954964
DK0060954964 Aksjefond, Europa 4 3 ARTICLE_9 ARTICLE_9 9000000000045932+45,93 % 00000000000000000,30% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class ALU0123485178
LU0123485178 Aksjefond, Europa 4 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 8999999999982293– 17,71 % 00000000000000021,89% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A-nokLU1916064774
LU1916064774 Aksjefond, Europa 4 ARTICLE_8 ARTICLE_8   00000000000000021,89% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Europe Small Cap, klasse NOKDK0060587285
DK0060587285 Aksjefond, Europa 4 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 8999999999999325– 0,67 % 00000000000000011,49% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class ALU1399304283
LU1399304283 Rentefond, Europa 3 2 ARTICLE_9 ARTICLE_9 8999999999991262– 8,74 % 00000000000000011,10% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hLU1399305173
LU1399305173 Rentefond, Europa 3 ARTICLE_9 ARTICLE_9 8999999999993895– 6,11 % 00000000000000011,10% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest Index

Global AC Restricted, klasse NOKDK0060955185
DK0060955185 Aksjefond, Global 4 4 ARTICLE_9 ARTICLE_9 9000000000052753+52,75 % 00000000000000000,35% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Global Ansvarlig 20, NOKDK0061809225
DK0061809225 Kombinasjonsfond, Global 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8   00000000000000010,89% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Global Ansvarlig 35, NOKDK0061809498
DK0061809498 Kombinasjonsfond, Global 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8   00000000000000010,89% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Global Ansvarlig 50, NOKDK0061809654
DK0061809654 Kombinasjonsfond, Global 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8   00000000000000010,89% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Global Ansvarlig 65, NOKDK0061809811
DK0061809811 Kombinasjonsfond, Global 4 ARTICLE_8 ARTICLE_8   00000000000000010,89% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Global Ansvarlig 80, NOKDK0061810157
DK0061810157 Kombinasjonsfond, Global 4 ARTICLE_8 ARTICLE_8   00000000000000010,89% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class ALU2019292965
LU2019292965 Rentefond, Global 3 ARTICLE_9 ARTICLE_9 8999999999999800– 0,20 % 00000000000000011,07% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hLU2252297242
LU2252297242 Rentefond, Global 3 ARTICLE_9 ARTICLE_9 8999999999987067– 12,93 % 00000000000000011,07% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class ALU0085580271
LU0085580271 Aksjefond, Vekstmarkeder 4 2 ARTICLE_8 ARTICLE_8 8999999999974767– 25,23 % 00000000000000021,92% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest Index

Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDK0060955268
DK0060955268 Aksjefond, Vekstmarkeder 4 2 ARTICLE_9 ARTICLE_9 9000000000000792+0,79 % 00000000000000000,40% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class ALU0292126785
LU0292126785 Aksjefond, Vekstmarkeder 4 2 ARTICLE_8 ARTICLE_8 8999999999997266– 2,73 % 00000000000000022,10% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Global Emerging Markets, klasse NOKDK0060563930
DK0060563930 Aksjefond, Vekstmarkeder 4 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000000070+0,07 % 00000000000000021,67% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDK0060517316
DK0060517316 Rentefond, Global 5 ARTICLE_8 ARTICLE_8 8999999999996777– 3,22 % 00000000000000011,08% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Global Index Restricted Class SALU1349493418
LU1349493418 Aksjefond, Global 4 4 ARTICLE_9 ARTICLE_9 9000000000042182+42,18 % 00000000000000010,53% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Global Index, klasse NOK hDK0061539335
DK0061539335 Aksjefond, Global 4 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000019097+19,10 % 00000000000000000,40% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDK0060517589
DK0060517589 Rentefond, Global 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 8999999999988183– 11,82 % 00000000000000010,62% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Global Sustainable Future Class ALU0117088970
LU0117088970 Aksjefond, Global 4 3 ARTICLE_9 ARTICLE_9 9000000000025454+25,45 % 00000000000000021,87% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Global Sustainable Future Class A-nokLU2607346363
LU2607346363 Aksjefond, Global 4 ARTICLE_9 ARTICLE_9   00000000000000021,87% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Global Sustainable Future, klasse NOKDK0060564235
DK0060564235 Aksjefond, Global 4 3 ARTICLE_9 ARTICLE_9 9000000000050239+50,24 % 00000000000000011,49% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Horisont 100, klasse NOKDK0060657591
DK0060657591 Fond i Fond, Global 4 2 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000037057+37,06 % 00000000000000021,63% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Horisont 20NO0010621758
NO0010621758 Kombinasjonsfond, Global - 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000010638+10,64 % 00000000000000010,89% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Horisont 20, klasse NOKDK0060656437
DK0060656437 Kombinasjonsfond, Global 2 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000010077+10,08 % 00000000000000010,90% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Horisont 35NO0010667686
NO0010667686 Kombinasjonsfond, Global - 2 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000015585+15,59 % 00000000000000011,07% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Horisont 35, klasse NOKDK0060656783
DK0060656783 Kombinasjonsfond, Global 3 2 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000014796+14,80 % 00000000000000011,10% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Horisont 50NO0010621766
NO0010621766 Kombinasjonsfond, Global - 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000021335+21,33 % 00000000000000011,21% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Horisont 50, klasse NOKDK0060656940
DK0060656940 Kombinasjonsfond, Global 3 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000019954+19,95 % 00000000000000011,25% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Horisont 65NO0010667694
NO0010667694 Kombinasjonsfond, Global - 2 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000026759+26,76 % 00000000000000011,39% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Horisont 65, klasse NOKDK0060657161
DK0060657161 Kombinasjonsfond, Global 3 2 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000024583+24,58 % 00000000000000011,40% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Horisont 80NO0010621774
NO0010621774 Kombinasjonsfond, Global - 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000032758+32,76 % 00000000000000021,53% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Horisont 80, klasse NOKDK0060657328
DK0060657328 Kombinasjonsfond, Global 3 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000029847+29,85 % 00000000000000021,55% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Horisont AksjeNO0010219058
NO0010219058 Fond i Fond, Global - 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000039821+39,82 % 00000000000000021,71% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Horisont RenteNO0010521313
NO0010521313 Fond i Fond, Global - 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000006911+6,91 % 00000000000000010,52% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDK0060657757
DK0060657757 Kombinasjonsfond, Global 2 2 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000005458+5,46 % 00000000000000010,50% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Horisont Rente Pluss, klasse NOKDK0060506624
DK0060506624 Kombinasjonsfond, Global 2 1 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000004383+4,38 % 00000000000000010,74% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

India Class ALU0193801577
LU0193801577 Aksjefond, India 4 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000020905+20,90 % 00000000000000022,10% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Japan Class ALU0193802039
LU0193802039 Aksjefond, Japan 4 5 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000071076+71,08 % 00000000000000021,95% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest Index

Japan Restricted, klasse NOKDK0060955342
DK0060955342 Aksjefond, Japan 4 2 ARTICLE_9 ARTICLE_9 9000000000029199+29,20 % 00000000000000000,30% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class ALU1916065078
LU1916065078 Kombinasjonsfond, Global 3 2 ARTICLE_8 ARTICLE_8 8999999999996730– 3,27 % 00000000000000011,17% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOKDK0062495073
DK0062495073 Aksjefond, Norden 4 ARTICLE_8 ARTICLE_8   00000000000000011,37% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDK0060500692
DK0060500692 Rentefond, Norden 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000003270+3,27 % 00000000000000010,80% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Norge INO0008000577
NO0008000577 Aksjefond, Norge - 2 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000022903+22,90 % 00000000000000021,55% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Norge IINO0008000460
NO0008000460 Aksjefond, Norge - 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000023691+23,69 % 00000000000000011,25% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Norge VekstNO0008000486
NO0008000486 Aksjefond, Norge - 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 8999999999990410– 9,59 % 00000000000000021,75% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDK0060517746
DK0060517746 Rentefond, Norge 2 4 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000009436+9,44 % 00000000000000000,43% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Norsk Likviditet INO0008000536
NO0008000536 Rentefond, Norge - ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000009386+9,39 % 00000000000000000,35% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Norsk ObligasjonNO0008000544
NO0008000544 Rentefond, Norge - 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000002171+2,17 % 00000000000000000,35% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest Index

Norway Restricted, klasse NOKDK0060955425
DK0060955425 Aksjefond, Norden 4 2 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000015111+15,11 % 00000000000000000,23% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDK0060575355
DK0060575355 Rentefond, Vekstmarkeder 3 2 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000019445+19,45 % 00000000000000011,15% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDK0060517662
DK0060517662 Rentefond, Vekstmarkeder 5 ARTICLE_8 ARTICLE_8 8999999999989135– 10,87 % 00000000000000011,02% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest SICAV

Sverige Class ALU1679011665
LU1679011665 Aksjefond, Sverige 5 2 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000006202+6,20 % 00000000000000011,32% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest

USA Index, klasse NOKDK0060517076
DK0060517076 Aksjefond, Nord-Amerika 5 2 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000060922+60,92 % 00000000000000000,35% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark

Danske Invest Index

USA Restricted, klasse NOKDK0060955698
DK0060955698 Aksjefond, Nord-Amerika 5 4 ARTICLE_9 ARTICLE_9 9000000000065619+65,62 % 00000000000000000,30% Nøkkelinformasjon (PRIIPs) Faktaark