Ansvarlige investeringer er fremtidens investeringer

Ansvarlighet spiller en viktig rolle når du investerer via Danske Invest. Derfor tar vi hensyn til miljøforhold, sosiale aspekter og selskapsstyringsaspekter (ESG) for våre fond. Ved å ivareta ESG-faktorene er vi bedre rustet til å velge ut attraktive investeringer, og kan samtidig påvirke bedrifter og samfunn til å bli mer bærekraftige.
 

Fondenes bærekraftprofil

Du kan enkelt se hvordan Danske Invests fond jobber med ulike bærekraftaspekter. Fondene våre følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer. Dette betyr blant annet at vi alltid tar høyde for bærekraftrisikoer. I tillegg har en lang rekke av våre fond et spesielt bærekraftfokus. Disse betegnes av Danske Invest som Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper og fond med et bærekraftig investeringsmål.
Danske Invest – ansvarlige investeringer bygget på et solid fundament

Danske Invest-fond følger våre retningslinjer for ansvarlige investeringer. Det innebærer blant annet at fondene tar hensyn til bærekraftsrisiko og utøver aktivt eierskap. Retningslinjene er basert på en rekke prinsipper som støtter vår ambisjon om å skape attraktiv avkastning for våre investorer og samtidig bidra til en positiv og bærekraftig utvikling. Les våre retningslinjer for ansvarlige investeringer her.

Les merVårt fundament er basert på følgende prinsipperVi har som mål å beskytte verdien av investeringene og generere attraktiv avkastningVi tar sikte på å analysere og vurdere hvilke konsekvenser investeringer har på miljøet og andre samfunnsforhold


Hensyn til bærekraft er en naturlig del av dine investeringer

Hvordan en virksomhet jobber med bærekraft kan ha konsekvenser for virksomheten – og følgelig for avkastningen for deg som investor. For å beskytte investeringene dine fokuserer derfor alle Danske Invest-fond på å redusere såkalt bærekraftrisiko. For eksempel kan en virksomhets evne til å tjene penger bli negativt påvirket hvis den ikke tilpasser seg en grønn økonomi eller hvis den har dårlige arbeidsforhold for de ansatte. Denne bærekraftsrisikoen tas i betraktning når vi velger ut investeringsmuligheter for våre investorer.


Våre bærekraftsverktøy


 

Investeringsbegrensninger

Våre fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper og fond med et bærekraftig investeringsmål investerer ikke i virksomheter som opptrer på måter som gjør betydelig skade på klimaet, som er involvert i tobakks- og kontroversiell våpenindustri eller som driver i strid med internasjonale normer og konvensjoner.

Med bærekraft inkludert

Vi analyserer hvordan virksomhetene jobber med bærekraftsutfordringer. Det gjør det mulig for oss å ta gode investeringsbeslutninger til fordel for kundene.

Påvirkning av virksomheter

Vi er i dialog med den daglige ledelsen i virksomhetene, og vi bruker generalforsamlingene deres til å påvirke virksomhetens atferd og presse den i en mer bærekraftig retning. 
Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)

Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål. 

Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Fond med et bærekraftig investeringsmål (artikkel 9)

Fond med et bærekraftig investeringsmål om å investere i økonomisk virksomhet som bidrar til et bærekraftig mål. Slike mål inkluderer avkarbonisering, klimagassutslipp, biologisk mangfold, sirkulær økonomi eller andre miljømessige bærekraftsmål. Fondene kan også investere i økonomiske aktiviteter som bidrar til et sosialt mål – for eksempel sosial integrasjon, arbeidsforhold eller menneskelig kapital – eller de kan bidra til sosiale bærekraftsmål på andre måter. Disse investeringene skader heller ikke bærekraftsmål.

Fond med et bærekraftig investeringsmål oppfyller artikkel 9 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.


Bærekraftsdokumenter

Du kan lese mer om vårt arbeid med ansvarlige investeringer og få et innblikk i bærekraftsdokumenter for våre forskjellige fond.

Les mer