Danske Invest

Norsk Obligasjon

Investering % Type Valuta Land ISIN
Spb 1 Hallingdal Valdres 21/28 2,18% 000000000000004.404,40% Obligasjoner NOK Norge NO0011009086
DNB Bank ASA 21/29 ADJ C 000000000000004.344,34% Obligasjoner NOK Norge NO0011038309
Spb 1 Ringerike Hadeland 22/29 4,60% 000000000000004.244,24% Obligasjoner NOK Norge NO0012707472
Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20% 000000000000003.853,85% Obligasjoner NOK Norge NO0010966237
Spb Vest 23/27 5,32% 000000000000003.753,75% Obligasjoner NOK Norge NO0013004523
Agder Spb 23/28 FRN 000000000000003.023,02% Obligasjoner NOK Norge NO0012818105
Spb 1 Nord-Norge 22/27 3,695% 000000000000002.982,98% Obligasjoner NOK Norge NO0012534025
Spb Øst 23/29 5,15% 000000000000002.492,49% Obligasjoner NOK Norge NO0013054122
Danske Bank A/S 23/29 ADJ C 000000000000002.482,48% Obligasjoner NOK Danmark NO0013070938
Trøgstad Spb 23/27 FRN 000000000000002.432,43% Obligasjoner NOK Norge NO0012864380
Brage Finans AS 22/26 FRN 000000000000002.332,33% Obligasjoner NOK Norge NO0011203457
Pareto Bank ASA 22/26 2,70% 000000000000002.272,27% Obligasjoner NOK Norge NO0012424169
BN Bank ASA 21/28 2,30% 000000000000002.182,18% Obligasjoner NOK Norge NO0011121808
BN Bank ASA 23/30 4,50% 000000000000001.841,84% Obligasjoner NOK Norge NO0012902149
Spb 1 Sørøst-Norge 23/30 4,43% 000000000000001.841,84% Obligasjoner NOK Norge NO0012903402
Orkla Spb 23/28 FRN 000000000000001.821,82% Obligasjoner NOK Norge NO0012816224
Sandnes Spb 22/27 4,52% 000000000000001.811,81% Obligasjoner NOK Norge NO0012658048
Hjartdal og Gransherad Spb 18/28 FRN 000000000000001.801,80% Obligasjoner NOK Norge NO0010826662
Spb 1 Østlandet 17/27 2,665% 000000000000001.721,72% Obligasjoner NOK Norge NO0010793268
Evje og Hornnes Spb 23/28 FRN 000000000000001.521,52% Obligasjoner NOK Norge NO0012820036
Aurskog Spb 23/29 FRN 000000000000001.511,51% Obligasjoner NOK Norge NO0013073080
Pareto Bank ASA 24/29 FRN 000000000000001.511,51% Obligasjoner NOK Norge NO0013143396
OBOS Boligkreditt AS 19/29 ADJ C COVD 000000000000001.401,40% Obligasjoner NOK Norge NO0010851645
Spb Øst 21/28 1,88% 000000000000001.351,35% Obligasjoner NOK Norge NO0010939770
Spb 1 SMN 23/29 5,51% 000000000000001.271,27% Obligasjoner NOK Norge NO0012948860
Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 22/25 FRN 000000000000001.251,25% Obligasjoner NOK Island NO0012755802
Spb 1 Helgeland 23/28 5,20% 000000000000001.241,24% Obligasjoner NOK Norge NO0012991274
Spb 1 Ringerike Hadeland 23/29 5,33% 000000000000001.221,22% Obligasjoner NOK Norge NO0013033746
Ørskog Spb 23/28 FRN 000000000000001.221,22% Obligasjoner NOK Norge NO0013038919
Skagerrak Spb 23/28 FRN 000000000000001.221,22% Obligasjoner NOK Norge NO0012820622
Romerike Spb 22/28 FRN 000000000000001.211,21% Obligasjoner NOK Norge NO0012780040
Nidaros Spb 23/27 FRN 000000000000001.211,21% Obligasjoner NOK Norge NO0013063511
Rørosbanken Røros Spb 23/28 FRN 000000000000001.211,21% Obligasjoner NOK Norge NO0012811860
Rørosbanken Røros Spb 23/27 FRN 000000000000001.211,21% Obligasjoner NOK Norge NO0012811852
Trøndelag Spb 23/28 FRN 000000000000001.211,21% Obligasjoner NOK Norge NO0012998576
Jæren Spb 23/28 FRN 000000000000001.211,21% Obligasjoner NOK Norge NO0012989971
Drangedal Spb 23/27 FRN 000000000000001.211,21% Obligasjoner NOK Norge NO0012959651
Haugesund Spb 22/28 FRN 000000000000001.211,21% Obligasjoner NOK Norge NO0012784547
Haugesund Spb 22/27 FRN 000000000000001.211,21% Obligasjoner NOK Norge NO0012629379
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN 000000000000001.211,21% Obligasjoner NOK Norge NO0013019067
Spb Sør 22/27 FRN 000000000000001.211,21% Obligasjoner NOK Norge NO0012780909
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN 000000000000001.211,21% Obligasjoner NOK Norge NO0012517624
Selbu Spb 24/29 FRN 000000000000001.201,20% Obligasjoner NOK Norge NO0013132944
Sandnes Spb 22/27 FRN 000000000000001.201,20% Obligasjoner NOK Norge NO0012622721
Oslofjord Spb 24/28 FRN 000000000000001.201,20% Obligasjoner NOK Norge NO0013132175
Ørskog Spb 21/26 FRN 000000000000001.201,20% Obligasjoner NOK Norge NO0011125577
Voss Veksel ASA 24/28 FRN 000000000000001.191,19% Obligasjoner NOK Norge NO0013116335
Stadsbygd Spb 24/29 FRN 000000000000001.191,19% Obligasjoner NOK Norge NO0013183665
Brage Finans AS 22/27 FRN 000000000000001.181,18% Obligasjoner NOK Norge NO0012549585
Totens Spb 21/27 1,97% 000000000000001.121,12% Obligasjoner NOK Norge NO0010996481
Nordea Bank Abp 22/28 2,95% 000000000000001.111,11% Obligasjoner NOK Finland NO0012439530
Spb Sogn og Fjordane 23/29 5,545% 000000000000000.940,94% Obligasjoner NOK Norge NO0013060749
Orkla Spb 23/28 FRN 000000000000000.610,61% Obligasjoner NOK Norge NO0012898040
Spb 1 Sørøst-Norge 22/29 4,65% 000000000000000.610,61% Obligasjoner NOK Norge NO0012704164
Brage Finans AS 23/28 FRN 000000000000000.610,61% Obligasjoner NOK Norge NO0012904194
Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 4,60% 000000000000000.610,61% Obligasjoner NOK Norge NO0012708777
Bjugn Spb 23/26 FRN 000000000000000.600,60% Obligasjoner NOK Norge NO0012921545
Tysnes Spb 22/26 FRN 000000000000000.600,60% Obligasjoner NOK Norge NO0012639592
Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 24/27 FRN 000000000000000.600,60% Obligasjoner NOK Island NO0013132159
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN 000000000000000.600,60% Obligasjoner NOK Norge NO0013020438
Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK 000000000000000.600,60% Obligasjoner NOK Island XS2434370834
Likvide midler 000000000000002.252,25%
Sist oppdatert 27.03.2024
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.