Danske Invest

Norsk Obligasjon

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: NO0008000544
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

1.073,62

Netto andelsverdi per 18.07.2024

+0,03%

Avkastning 1 dag

+0,68%

Avkastning 1 måned

+2,77%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å maksimere avkastningen på et moderat risikonivå. For investor representerer Danske Invest Norsk Obligasjon en måte å få del i den avkastning som ligger i en diversifisert obligasjonsportefølje.

Investeringsstrategi

Meravkastningen søker vi primært å oppnå ved valg av rentekurveplassering, varighetsavvik og fordeling på segmenter samt obligasjonsvalg.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet er et UCITS-fond. Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl § 6-6 annet ledd nr 3. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler. Fondet investerer kun i omsettelige verdipapirer og pengemarkeds-instrumentene som er utstedt eller garanter av EØS-stater. Fondet har et durasjonsintervall mellom 2 og 4 år. Fondet kan plasseres i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet vil i lengre perioder kunne ha allokert alle sine investeringer innenfor bare ett eller enkelte av disse segmentene. Fondet vil følge kravene til Verdipapirfondenes forenings (VFF) klassifisering av obligasjonsfond 3 år med kredittrisikokategori 2. Dette innebærer at fondet kun vil investere i papirer med tilsvarende kredittkvalitet som Investment Grade. Alle investeringer skal være denominert i NOK.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Norsk Obligasjon
Referanseindeks
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class ADanske Invest SICAV
China Class A-nokDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A-nokDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Indeks 2, NOKDanske Invest
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOKDanske Invest
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Frem til 01.10.2018 var den benyttede referanseindeksen kun eksponert mot statspapirer. Etter 01.10.2018 har den benyttede referanseindeksen vært eksponert mot andre gjeldsinstrumenter enn statspapirer. Både i perioden før og etter bytte av referanseindeks har fondet vært eksponert mot andre typer gjeldsinstrumenter med høyere kredittrisiko enn statspapirer. I henhold til fondets strategi har fondet hatt noe høyere kredittrisiko enn referanseindeksen i perioden etter 01.10.2018. Historisk avkastning for fondet og referanseindeks vil derfor ikke være direkte sammenlignbar.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 108,24
I løpet av 3 årNOK 104,00
I løpet av 5 årNOK 110,31
I løpet av 7 årNOK 114,36
I løpet av 10 årNOK 123,49
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Jacob Børs Lind

Tittel: Head of Norwegian Fixed Income
Bakgrunn: M.Sc. (Industrial Economics and Technology Management). Authorized Credit Manager NFF.
Antall års erfaring: 23

Danske Invest Asset Management AS er en internasjonal kapitalforvalter representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Luxembourg.

Danske Invest Asset Management AS investerer ut fra en strategi hvor de fokuserer sine ressurser på utvalgte områder (alfaområder). Eksterne forvaltere tar seg derfor av de regionene hvor Danske Invest Asset Management AS ikke har sine kjernekompetanser. Danske Invest Asset Management AS velger til enhver tid den forvalteren de vurderer som den beste på området og kan til enhver tid skifte ut forvalteren, hvis de vurderer at det er fordelaktig.

Investeringsfordeling pr. 31.05.2024

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Norsk Obligasjon

Beholdningsliste pr. 31.05.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
DNB Bank ASA 21/29 ADJ C 000000000000004.324,32% Obligasjoner NOK Norge NO0011038309
Spb 1 Hallingdal Valdres 21/28 2,18% 000000000000004.264,26% Obligasjoner NOK Norge NO0011009086
Spb 1 Ringerike Hadeland 22/29 4,60% 000000000000004.204,20% Obligasjoner NOK Norge NO0012707472
Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20% 000000000000003.743,74% Obligasjoner NOK Norge NO0010966237
Spb Vest 23/27 5,32% 000000000000003.723,72% Obligasjoner NOK Norge NO0013004523
Spb Øst 23/29 5,15% 000000000000003.703,70% Obligasjoner NOK Norge NO0013054122
Agder Spb 23/28 FRN 000000000000002.992,99% Obligasjoner NOK Norge NO0012818105
Spb 1 Nord-Norge 22/27 3,695% 000000000000002.852,85% Obligasjoner NOK Norge NO0012534025
Danske Bank A/S 23/29 ADJ C 000000000000002.472,47% Obligasjoner NOK Danmark NO0013070938
Trøgstad Spb 23/27 FRN 000000000000002.402,40% Obligasjoner NOK Norge NO0012864380
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Norsk Obligasjon

Fakta om fondet & utbytte

 • Utbytte pr. andel

  Utbytte pr. andel

  Dato Disp. dato Utbyttetype Beløp
  31.12.2022 - Akonto NOK 8,6843
  31.12.2021 - Akonto NOK 20,532725
  31.12.2020 - Akonto NOK 24,0886
  31.12.2019 - Akonto NOK 26,431267
 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN NO0008000544
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Norge
  Utbytte Ja
  Administrasjonsselskap Danske Invest Asset Management AS
  Adm. selskap registreringsland Norge
  Depotbank Danske Bank A/S
  Minstetegning NOK 10.000
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 03.01.1994
  Markedsføringstillatelse Norge
  Klasse av Norsk Obligasjon
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Norge
  Benchmark RM12D3. Fondet vil i en normalsituasjon ha noe høyere kredittrisiko enn referanseindeksen og historisk avkastning for fondet og referanseindeks vil dermed ikke være direkte sammenlignbare.
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 18.07.2024 318,66
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 18.07.2024 318,66
  Netto andelsverdi NOK pr. 18.07.2024 1.073,62
  Durasjon pr. 28.06.2024 2,89
  Effektiv rente pr. 28.06.2024 4,75
 • Risikoindikatorer pr. 30.06.2024

  Risikoindikatorer pr. 30.06.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 8,24 1,32 1,98 1,93 2,13
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 3,58 3,18 2,72 2,45
  Tracking Error 0,72 1,10 0,96 1,18
  Information Ratio 0,62 0,42 0,51 0,47
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.