Danske Invest

Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: DK0060517589
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

121,17

Netto andelsverdi per 19.04.2024

+0,00%

Avkastning i dag

-0,44%

Avkastning 1 måned

-2,24%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen er å oppnå en avkastning som minst tilsvarer langsiktige globale indeksobligasjoner. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Investerer i realrenteobligasjoner hovedsakelig utstedt av OECD- land eller garantert av ett eller flere OECD land. Fondet er aktivt forvaltet. Valutarisikoen er sikret og valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet investerer i obligasjoner med høy kredittkvalitet.

Det forventes at fondets beholdning kan avvike betydelig fra referanseindeksen for eksempel på utsteder, kredittkvalitet, land og durasjon. Fondets avkastning kan derfor avvike fra referanseindeksen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
Referanseindeks
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class ADanske Invest SICAV
China Class A-nokDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A-nokDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOKDanske Invest
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 98,34
I løpet av 3 årNOK 90,79
I løpet av 5 årNOK 99,08
I løpet av 7 årNOK 102,26
I løpet av 10 årNOK 121,88
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Christian Østerbye Vejen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc. (Math. & Econ.), M.A. (Econ.)
Antall års erfaring: 29

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 29.02.2024

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h

Beholdningsliste pr. 29.02.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2027 000000000000003.563,56% Obligasjoner USD USA US91282CEJ62
TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 000000000000003.193,19% Obligasjoner USD USA US91282CGK18
TSY INFL IX N/B 1.375% 15.07.2033 000000000000003.033,03% Obligasjoner USD USA US91282CHP95
TSY INFL IX N/B 0.875% 15.01.2029 000000000000002.832,83% Obligasjoner USD USA US9128285W63
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 000000000000002.802,80% Obligasjoner USD USA US912828Y388
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.07.2032 000000000000002.792,79% Obligasjoner USD USA US91282CEZ05
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2032 000000000000002.472,47% Obligasjoner USD USA US91282CDX65
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.01.2027 000000000000002.242,24% Obligasjoner USD USA US912828V491
SPAIN I/L BOND 0.65% 30.11.2027 000000000000002.242,24% Obligasjoner EUR Spania ES00000128S2
UNITED KINGDOM I/L GILT 2% 26.01.2035 000000000000002.042,04% Obligasjoner GBP Storbritannia GB0031790826
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060517589
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank J.P. Morgan
  Fondsstørrelse 100
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 07.11.2013
  Markedsføringstillatelse Norge, Danmark
  Klasse av Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL
  Andre klasser Globala Realräntor, klass SEK W h
  Globala Realräntor, klass SEK h
  Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h
  Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
  Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Global
  Benchmark Bloomberg World Govt Infl. linked All Mat hdg NOK
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 18.04.2024 821,87
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 18.04.2024 151,15
  Netto andelsverdi NOK pr. 19.04.2024 14:00 121,17
  Durasjon pr. 27.03.2024 4,68
  Effektiv rente pr. 27.03.2024 4,06
 • Risikoindikatorer pr. 31.03.2024

  Risikoindikatorer pr. 31.03.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % -1,66 -3,17 -0,19 0,32 2,00
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 8,71 7,70 6,85 6,51
  Tracking Error 0,61 0,56 0,51 0,56
  Information Ratio 0,34 -0,10 -0,35 -0,20
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.